Marka nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşuluyla,özellikle kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar,sesler,renkler ve malların ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretleri içerir.

Marka Tescil Süreçleri

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruyu müteakip 1-2 aylık “İnceleme” süreci vardır. Bu sürenin sonunda markamızın 2 aylık “Bülten” süreci başlar. Bülten sürecini bitiren markamızın, yaklaşık 1 aylık “Belgelendirme” süreci sonunda, Tescil Belgesi elimize ulaşır. Ancak başvuru yapıldığı andan itibaren koruma başlar. Markalar tescil tarihinden itibaren 10 yıllık koruma sağlar. Bu sürenin bitiminde yenilenmesi gerekir.

Marka Takip

Bugün birçok firma, faaliyet gösterdikleri alanda markalarını tescil ettirerek yasal koruma haklarına sahip olmaktadır. Ancak tescilli markaların takip edilmemesi, benzer markaların piyasaya sürülmesi ve hatta tescil ettirilebilmesi sonuçlarına yol açabilmektedir. Tescilli markanıza benzer görülebilecek olmasına rağmen Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markaları, yayın tarihinden itibaren 2 ay içerisinde iptal ettirmek mümkün olabilmektedir. Bu süreç içerisinde markanızın taklitlerini iptal ettirmemeniz uzun ve maliyetli dava süreçleriyle hakkınızı korumaya çalışmanız anlamına gelecektir. Marka takip hizmeti alan hak sahipleri tespiti yapılan markalara zamanında itiraz ederek haklarını korumaktadırlar.

Tescilli markayı kullanmama sonucu iptal
Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Bu gibi durumlarda iptal yetkisi yetkili mahkemelere aittir.