Patent nedir?

Türkiye’de ve dünyada daha önce yapılmamış, sanayide uygulanabilen ve bilinen tekniğin dışında olan buluşların sahiplerine belirli bir süre buluşu üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent tescilindeki amaç; firmaların veya kişilerin buluşlarının ve yaptıkları yeniliklerin gerek ulusal gerekse uluslararasında taklit edilmesini önlemek, elde edilecek kazançta hak kaybının oluşmasını engellemektir. Patent tescilinin buluş sahibine tanıdığı hak, başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını kısıtlayan tekel hakkıdır. Bu durum da pazarlamada hedeflenen rekabet üstünlüğünü beraberinde getirmektedir. Firmalar ya da buluş sahibi kişiler ürettikleri yenilikleri patent tescili ile koruma altına alarak ilgili konuda tekel alanı oluşturmanın yanında, yaptıkları yeniliklerle tek olma özelliği taşımaktadırlar. Tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara Faydalı Model belgesi verilmektedir. Faydalı modeller bir patent türüdür ve genellikle küçük buluşlara verilen koruma belgeleridir.

Patent Alınabilmesi için Aranan Kriterler
Her buluş patent ile koruma altına alınamaz. Bir buluşun patent ile koruma altına alınabilmesi için;
• Buluşun yeni olması.
• Sanayiye uygulanabilmesi.
• Tekniğin bilinen durumunu aşması kriterlerine uygun olması gerekir.

Patent ile Korunamayacak Buluş Konuları
• Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar.
• Zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
• Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar.
• Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
• İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.