Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü. Tek tek veya aynı gruba giren tasarımlar çoklu dosyalarda başvurusu yapılabilir.

Tasarıma Konu Olmayan Ürünler
• Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalar.
• Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar.
• Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde.
Tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarım Olabilme Kriterleri
• Yenilik Kriteri
o Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar.

• Ayırt Edicilik
Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

 Tasarım Tescil süreçleri
Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru ile birlikte 1 aylık “Şekilsel İnceleme” süreci başlar. 6769 Sayılı yeni patent kanunu gereği tasarım yenilik araştırmasına tabi tutulur,yeni ve ayırt edici olduğuna karar verilen tasarımlar 3 ay süreyle  “bültende” yayımlanır, bülten süresi biten başvuruya süreç sonunda, tescil belgesi verilir.

Tasarım Hakkı Ne Zaman Kullanılmaya Başlar
Hakkın korunması ,tasarım müracaatının yapıldığı tarih,saat ve dakika itibari ile başlar. Hakkın korunmaya başladığı tarih,başvurunun yapıldığı tarih değil başvurunun ilan edildiği yada başvurunun ihtar ve sair yollar ile tecavüz edene bildirildiği tarihtir.

Sektörel Tasarım İzleme
Faaliyet göstermiş oldugunuz alanda tasarımlarınızı tescil ettirdiniz ve tasarımlarınızı kullanarak kendinize Pazar payı yaratmaya çalışıyorsunuz, peki sektörünüzde rakiplerinizi ve tasarımınızı izliyor musunuz? Türk Patent Enstitüsü tarafından her ayın 1’inde yayınlanmakta olan resmi tasarım bültenleri tüm sektörlere yönelik tasarımları kapsamaktadır Aylık olarak tasarım bültenlerinin incelenmesi maliyet ve zaman yönünden sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır.

Sektörel takibin faydası nedir?
1. SEKTÖREL TAKİP ile tescil ettirmiş olduğunuz tasarımlarınızın takibi sizin sektörünüzden bağımsız tasarımların izlenmesini engelleyerek maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
2. SEKTÖREL TAKİP ile rakiplerinizin stratejilerini tahmin edebilirsiniz.
3. SEKTÖREL TAKİP ile benzer tasarımlar daha hızlı ve kolay tespit edilir.
Bu nedenle Markantep Patent LTD ŞTİ. Asıl sermayeniz ve ayrıntınız olan tasarımlarınızı ve rakiplerinizi, sizin adınıza sektörünüzde takip ediyor ve sizi en doğru şekilde yönlendirerek tasarımınızın korumasında TPE’de benzer tasarımlara itiraz ederek sizi temsil ediyor.