Türkiye’nin dışa açık bir ülke olması nedeniyle sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında da Türk firmaları yaygın olarak marka tescil işlemleri yapmaktadır. Bu nedenle yurtdışında marka tescili özellikle ihracatçı şirketler için büyük önem taşımaktadır. Tescilli bir markanın yurtdışında mevcut olup olmadığı ancak yurtdışı marka araştırması ile tespit edilebilir. Markantep Patent dünyanın tüm ülkelerinde marka araştırması hizmeti vermektedir.

Her marka ancak tescil edildiği ülkede geçerlidir. Marka ne kadar tanınmış olursa olsun herhangi bir ülkede geçerli kanunlara uygun olarak tescil edilmediği müddetçe markanın korunması mümkün olmayacaktır. Yurtdışında faaliyeti bulunan şirket ve şahısların ilgili ülkelerde markalarını tescil ettirmeleri gereklidir. Zira özellikle uluslar arası fuar ve sergilerde tescilsiz marka sahipleri zor durumda kalabilmektedir. Uluslar arası anlaşmalar sayesinde yurtdışında marka tescili yaptırmak daha az maliyet ve zaman harcanarak mümkün olmaktadır. Türkiye’nin de üyesi olduğu bir takım anlaşma ve protokoller sayesinde uluslar arası marka tescili tek bir merkezden yönetilmekte ve maliyetler düşmektedir.

• Madrid Protokolü

Uluslar arası marka tescilinde en çok başvurulan yoldur. Türkiye’den yapılacak bir müracaat ile aşağıdaki ülkelerde Madrid Protokolüne göre marka müracaatı yapılabilir.

ABD
ALMANYA
ANTIGUA ve BARBUDA
ARNAVUTLUK
AVRUPA BİRLİĞİ (TEK MARKA)
AVUSTURALYA
AVUSTURYA
AZERBAYCAN
BAHREYN
BENELÜKS
BEYAZ RUSYA
BHUTAN
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
DANİMARKA
ERMENİSTAN
ESTONYA
FAS
FAS
FİNLANDİYA
FRANSA
GÜNEY KORE
GÜRCİSTAN
HIRVATİSTAN
HOLLANDA ANTİLLERİ
İNGİLTERE
İRAN
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
İZLANDA
JAPONYA
KATAR
KENYA
KIBRIS RUM KESİMİ
KIRGIZİSTAN
KUZEY KORE
KÜBA
LESOTHO
LETONYA
LİHTENŞTAYN
LİTVANYA
MACARİSTAN
MAKEDONYA
MOĞOLİSTAN
MOLDOVA
MONAKO
MOZAMBİK
NAMİBYA
NORVEÇ
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
RUSYA FED.
SIRBİSTAN
KARADAĞ
SİERRA LEONE
SİNGAPUR
SLOVENYA
SURİYE
SWAZİLAND
TÜRKMENİSTAN
UKRAYNA
YUNANİSTAN
ZAMBİYA

• AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir marka tescil sistemidir. Türkiye dahil AB üyesi olmayan ülkeler de CTM müracaatında bulunabilirler. Aşağıdaki ülkeler CTM kapsamındadır. Ancak CTM sisteminin dezavantajları mevcuttur.
Her şeyden önce AB markası yapabilmek için AB ülkelerinde faaliyet gösteren bir vekille çalışma zorunluluğu vardır.
Bunun yanı sıra Birlik üyesi ülkelerden herhangi birinde markanın tescili ile ilgili bir problem çıkarsa marka hiçbir ülkede tescil edilemeyecektir.
Bunun yanı sıra AB markalarının iptal prosedürü diğer markaların iptalinden biraz daha zorlaştırılmıştır.
Aşağıdaki ülkelerden herhangi birinde yerleşik bir vekil aracılığıyla CTM müracaatı yapılabilmektedir. Markantep Patent en uygun maliyet ile AB markası ile ilgili vekil bulma işlemlerinde ve vekil ile yapılacak koordinasyonda vekillik hizmeti vermektedir.

AB üyesi ülkeler
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi., Romanya, Bulgaristan

Ülke bazında direkt marka müracaatı
Çoklu başvuru yapılamayacak ülkelerde bu yol tercih edilir. Ayrıca marka tescili yapılmak istenen ülke Madrid Protokolüne veya başka herhangi bir uluslar arası anlaşmaya üye değilse izlenmesi gereken yol her ülkede ayrı vekil tayini yapıp müracaat yapmak olacaktır.